Eshuis Architect +31(0)6 340 265 84

Duurzaam en circulair ontwerp


Een duurzame en circulaire aanpak in het ontwerp is voor Eshuis Architect vanzelfsprekend. Het maken van functionele, mooie en gezonde architectuur het doel. Voor het creëren van een comfortabel leef- en woonklimaat maken we bewuste keuzes ten aanzien van het ruimtelijke ontwerp en de materialisering hiervan. Dit levert meerwaarde voor zowel de bewoners als de omgeving. Met pragmatische en praktische oplossingen worden flexibele en toekomstbestendige ruimtes gecreëerd. Waar het kan worden materialen hergebruikt en de hoeveelheid toegepaste nieuwe materialen beperkt. Door de bestaande bouwvoorraad te renoveren of te transformeren wordt de levensduur hiervan verlengd en onnodige sloop voorkomen. Om tijdens het ontwerpproces gerichte keuzes te kunnen maken worden vooraf samen met de opdrachtgever duurzame ambities geformuleerd.


Passiefhuis

In het ontwerp van een woning hanteren we de principes van een passiefhuis. Het ontwerp van de woning wordt hierbij optimaal afgestemd op de locatie en de oriëntatie op de zon. Dit zorgt voor natuurlijke verwarming in de winter en schaduw in de zomer. Een hoogwaardige schil biedt hierbij comfort en levert aanzienlijke besparing op energiekosten. 

passiefhuis ontwerp - Eshuis Architect


 

ontwerp natuurlijk materiaal CLT hout - Eshuis Architect


Natuurlijke materialen

Voor de bouw van een woning of uitbreiding maken we bij voorkeur gebruik van natuurlijke en pure materialen. Denk hierbij aan de toepassing van CLT voor de vloeren, hout voor de opbouw van de binnenwanden en bekleding van de gevels en bijvoorbeeld vlaswol voor de isolatie. Deze natuurlijke materialen zijn niet alleen goed voor het milieu maar leveren door zeer goede bouwfysische eigenschappen ook een bijdrage aan een comfortabel en gezond binnenklimaat. Door dampopen te bouwen ontstaat er een natuurlijke vocht en warmte regulering zonder negatieve invloed op de isolatiewaarde. Het materiaal hout als bouwmateriaal is herbruikbaar, recyclebaar, levert een gesloten keten (geen afval) en heeft een zeer lage CO2 footprint.


Klimaatadaptief bouwen en biodiversiteit

In het ontwerp van de woning en inrichting van de kavel worden maatregelen genomen om rekening te houden met het veranderende klimaat waarbij hittestress en wateroverlast kan worden beperkt. Denk hierbij aan de toepassing van dakoverstekken, zonwerende luifels en groene daken. Zorgvuldig toegepaste materialen en geïntegreerde nestkasten leveren hierbij een bijdrage aan de biodiversiteit in de omgeving!

 

klimaatadaptief ontwerp woning - Eshuis Architect Benieuwd naar de mogelijkheden?
Neem contact op voor een vrijblijvend gesprek!

 

 

Laten we kennismaken!
 
 
 
Bellen
Instagram
LinkedIn